Oficiální stránka gay medvědů v Česku

Představujeme bear projekty a organizace

Informace pro turisty v Praze


Official page of gay bears in Czechia

Booking.com
👍Your booking price remains the same.
👍The commission will go to the Prague Bears, z.s. bank account to support the organization's activities.

We present bear projects and organizations

Are you a tourist? Check information for bear tourists in Prague.

prague bears travelPartneři / Partners

Spolupráce, vzájemná propagace, partnerství, přátelství, navazování vztahů, rodina - o to vše usilujeme.
Všem našim partnerům proto náleží velké poděkování za pomoc.

Collaboration, mutual promotion, partnership, friendship, building relationships family - this is what we are doing.
Big thank belongs to all our partners for their help.